ระดับเสียงและคุณภาพเสียง

ระดับเสียง

      การที่เราได้ยินเสียงแหลมหรือสูง เสียงทุ้มหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียงนั้น ถ้าความถี่สูงเสียงจะสูง ความถี่ต่ำเสียงจะต่ำ เสียงสูงหรือต่ำเรียกว่า ระดับเสียง

      คนธรรมดาฟังเสียงที่มีคลื่นความถี่ระหว่าง 20 – 20,000 เฮิรตซ์ ได้

หรือ ความยาวคลื่น     17 – 0.017 เมตร

      คลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่าช่วงคลื่นที่เราได้ยิน เรียกว่า Infra sonic ส่วนคลื่นที่มีความถี่มากช่วงคลื่นที่เราได้ยินเรียกว่า Ultra sonic

      มาตรฐานการแบ่งระดับเสียงในทางวิทยาศาสตร์ ใช้เสียงโดกลางซึ่งมีความถี่ 256 เฮิรตซ์ เป็นระดับเสียงมาตรฐาน ระดับเสียงอื่นๆจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทียบกับเสียงนี้

      เสียงคู่แปด (Octave) ของระดับเสียงใดๆหมายถึงเสียงที่ 8 ของเสียงนั้น เช่น C และ C’ ซึ่งเสียงคู่แปดจะมีความถี่เป็น 2 เท่าของเสียงเดิม

คุณภาพของเสียง

      เสียงจากเครื่องดนตรีต่างๆเล่นโน้ตตัวเดียวกัน แต่เราก็สามารถแยกออกได้ว่าเสียงไหน เป็นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใด ทั้งนี้ เพราะคุณภาพของเสียง

      โดยมากเครื่องดนตรีจะส่งเสียงที่มีหลายๆความถี่ออกมาพร้อมๆกัน ซึ่งจำนวนฮาร์โมนิคหรือแอมพลิจูดของแต่ละฮาร์โมนิคไม่เท่ากัน ความถี่แต่ละฮาร์โมนิคที่ปล่อยออกมารวมทั้งความถี่มูลฐานจะผสมผสานกันเป็นเสียงเฉพาะของเครื่องดนตรีชนิดนั้น โดยเสียงที่เราได้ยินจะเป็นเสียงของความถี่มูลฐานเพราะมีแอมพลิจูดสูงสุด

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s