ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

 

ความเข้มเสียง

 

      หมายถึง อัตราพลังงานของคลื่นเสียงที่ไปกระทบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่ใช้รับเสียงในแนวตั้งฉาก วัดเป็นวัตต์/ตารางเมตร

 

      หูมนุษย์จะฟังเสียงไม่ได้ยินเมื่อเสียงมีความเข้มน้อยกว่า 10-12 วัตต์/เมตร2

 

      หูมนุษย์จะทนฟังเสียงไม่ได้เมื่อเสียงมีความเข้มมากกว่า 1 วัตต์/เมตร2

 

เราสามารถคำนวณหาความเข็มเสียงได้จากสมการ

                                                   

      เมื่อ P คือ กำลังของแหล่งกำเนิดเสียงใดๆ (จะมีค่าคงที่เสมอสำหรับตัวหนึ่ง)

 

            A คือ พื้นที่ที่รับเสียง

 

            R คือ ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและผู้ฟัง

 

      เมื่อ I เป็นความเข้มเสียงตรงตำแหน่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นระยะทาง R จะเห็นว่าความเข้มเสียงแปรผกผันกับระยะทางกำลังสอง ดังนั้นจึงได้สมการ

                                                         

 

 ระดับความเข้มเสียง

 

      คือ สเกลที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อบอกความดังของเสียงให้ใกล้เคียงกับความรู้สึกของคนมากขึ้น เนื่องความเข้มเสียงที่มนุษย์ได้ยินอยู่ในช่วงกว้างมาก เพื่อความสะดวกจึงจัดลำดับใหม่เป็นระดับความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียงเป็นการเปรียบเทียบความเข้มเสียงนั้นกับความเข้ม 10-12 วัตต์/เมตร2 (I0) และพิจารณาเป็นค่า log จากสมการ

 

                                                               ในหน่วยเบล

 

                                                        ในหน่วยเดซิเบล

 

      คนธรรมดาสามารถรับฟังเสียงได้ในช่วงระดับความเข้มเสียงจาก 0 – 120 เดซิเบล

 

      เมื่อ Aเป็นตำแหน่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นระยะ R1 ได้ยินเสียงที่มีระดับความเข้มเสียง I1 และB เป็นตำแหน่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นระยะ R2 ได้ยินเสียงที่มีระดับความเข้มเสียง I2 เราจะได้

                            

Advertisements
5 ความเห็น

5 thoughts on “ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s