เสียงและการได้ยิน


 

เสียงและการได้ยิน

การเกิดคลื่นเสียง

      คลื่นเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุซึ่งจะส่งผ่านการสั่นสะเทือนนั้นไปในตัวกลางที่อาจเป็นอากาศ น้ำ หรือของแข็งก็ได้ การทำให้เกิดเสียงอาจทำได้หลายวิธี เช่น การดีด สี ตี หรือเป่

      การถ่ายทอดพลังงานเสียงผ่านอากาศนั้นเป็นการถ่ายทอดแบบคลื่นตามยาว คือการสั่นของโมเลกุลอากาศมีทิศขนานกับทิศการเคลื่อนที่ของเสียง ทำให้เกิดความแตกต่างของความดัน

      เสียงจัดเป็นคลื่นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ดังนั้นอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางแต่ละชนิด จึงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กลับชนิดและคุณสมบัติของตัวกลาง เช่น ความหนาแน่น ความยืดหยุ่นของตัวกลาง และอุณหภูมิของตัวกลาง ซึ่งเสียงจะมีอัตราเร็ว ในตัวกลางที่เป็น ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มากที่สุดตามลำดับ

อัตราเร็วเสียงในอากาศ

      อัตราเร็วของเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิไม่ขึ้นกับความดัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเสียงจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น ดังนี้

 

หรือ

                       v = 331 + 0.6t         ( ใช้กรณีอุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส )

เมื่อ       v  = อัตราเร็วของเสียงขณะอุณหภูมิหนึ่ง

            v0 = เป็นอัตราเร็วเสียงที่ 273 K ( 331 m/s )

            T  = เป็นอุณหภูมิ หน่วยเป็นเคลวิน

            t  = เป็นอุณหภูมิ หน่วยเป็นองศาเซลเซียส

อัตราเร็วเสียงในของไหล

อัตราเร็วเสียงในของไหลอยู่กับ ความหนาแน่นของของไหล และค่าความยืดหยุ่นของของไหล ตามสมการ

                                                             

อัตราเร็วเสียงในของแข็ง

อัตราเร็วเสียงในของแข็งกับ  ความหนาแน่นของของแข็ง และค่าความยืดหยุ่นของของแข็ง ตามสมการ

                                                               

การเปรียบเทียบอัตราเร็วเสียง

                            

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s