ปรากฏการดอปเปลอร์

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ( Doppler’s Effect )

                         เป็นปรากฏการณ์ ที่ผู้ฟังได้ยินเสียงซึ่งมีความถี่เปลี่ยนไปจากความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงอัน เนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดเสียงหรือการเคลื่อนที่ของผู้ฟัง (โดยที่ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงมีค่าไม่เป็นศูนย์)  จะได้

คำถาม

1.  รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที ในอากาศนิ่งความถี่หวูดรถไฟมีค่า 500 Hz

ถ้าเสียงมีอัตราเร็ว 330 เมตร/วินาที จงหาความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยินขณะอยู่นิ่งเมื่อ

ก. อยู่หน้ารถไฟ  ข. อยู่หลังรถไฟ

2.  รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที ในอากาศนิ่งความถี่หวูดรถไฟมีค่า 500 Hz

ถ้าเสียงมีอัตราเร็ว 330 เมตร/วินาที จงหาความยาวคลื่นเสียง

ก. เมื่ออยู่หน้ารถไฟ  ข. เมื่ออยู่หลังรถไฟ

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s